Gia đình trên hết_Chồng và các con là nhất_Sống đẹp là chân thật.

 Trở về trang chủ 
Người phụ nữ có Hạnh Phúc là người không tham vọng, dành nhiều thời gian cho gia đình và hài lòng với cuộc sống hiện tại, Người phụ nữ bất hạnh là người luôn tham vọng muốn nổi trội với đời, Không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dưới đây là một số Gia đình Hạnh Phúc: