Bài tập giảm mỡ bụng (Bụng Bia)

 Trở về trang chủ
Động tác 1: Tập 10 lần
Động tác 2: Tập 20 lần
Động tác 3: Tập 20 lần
Động tác 4: Tập 10 lần
Động tác 5: Tập 10 lần
Động tác 6: Tập 10 lần
Động tác 7: Tập 20 lần (nghỉ 30 giây)
Động tác 8: Tập 30 lần
Động tác 9: Tập 20 lần
Động tác 10: Tập 20 lần
Động tác 11: Tập 10 lần
Động tác 12: Tập 20 lần (nghỉ 30 giây)
Động tác 13: Tập 20 lần
Động tác 14: Tập 10 lần
Động tác 15: Tập 20 lần
Bạn nên tập hàng ngày hoặc cách ngày tùy điều kiện của bạn. Hãy thử đo vòng bụng sau 2 tuần tập để tạo động lực cho tuần tiếp theo.

*Theo Health/TT

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen